Đam mê là khởi đầu của cuộc hành trình khám phá cà phê của chúng tôi. LÀ MỘT NHÀ RANG XAY VỚI KINH NGHIỆM LÂU NĂM CỘNG VỚI SỰ ĐAM MÊ VÀ TÂM HUYẾT. CHÚNG TÔI ĐÃ TẠO RA NHỮNG HƯƠNG VỊ CÀ PHÊ LÀM SAY ĐẮM LÒNG NGƯỜI…

Baker

BAKERS DELIGHT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

m
m
RYE BREAD

A traditional rye made with organic rye flour, sour rye starter, caraway and nigella seeds. Available with roasted

RYE BREAD

A traditional rye made with organic rye flour, sour rye starter, caraway and nigella seeds. Available with roasted

RYE BREAD

A traditional rye made with organic rye flour, sour rye starter, caraway and nigella seeds. Available with roasted

RYE BREAD

A traditional rye made with organic rye flour, sour rye starter, caraway and nigella seeds. Available with roasted

RYE BREAD

A traditional rye made with organic rye flour, sour rye starter, caraway and nigella seeds. Available with roasted

RYE BREAD

A traditional rye made with organic rye flour, sour rye starter, caraway and nigella seeds. Available with roasted

RYE BREAD

A traditional rye made with organic rye flour, sour rye starter, caraway and nigella seeds. Available with roasted

RYE BREAD

A traditional rye made with organic rye flour, sour rye starter, caraway and nigella seeds. Available with roasted

 OPENING TIME

Tue-Fri 7:30 am - 6:00 pm
Saturday 7:30 am - 5:00 pm
Sunday 7:00 am - 1:30 pm
Closed Mondays

ADDRESS

5011 W Howard Ave, Milwaukee, WI 53220, London
Telephone (414) 327-8555
hello@bakery.com

JOIN US FOR BRUNCH!

Join us on the weekends for our special Brunch Menu! Grab a coffee and pastry to go!