Đam mê là khởi đầu của cuộc hành trình khám phá cà phê của chúng tôi. LÀ MỘT NHÀ RANG XAY VỚI KINH NGHIỆM LÂU NĂM CỘNG VỚI SỰ ĐAM MÊ VÀ TÂM HUYẾT. CHÚNG TÔI ĐÃ TẠO RA NHỮNG HƯƠNG VỊ CÀ PHÊ LÀM SAY ĐẮM LÒNG NGƯỜI…

Baker

Title Image

Pricing Table

Experienced and Friendly
 • 20 $ Basic Plan monthly
  • Up to 20 Users
  • 2GB Bandwidth Available
  • Free Upgrades and Support
 • 30 $ Basic Plan monthly
  • Up to 20 Users
  • 2GB Bandwidth Available
  • Free Upgrades and Support
 • 50 $ Basic Plan monthly
  • Up to 20 Users
  • 2GB Bandwidth Available
  • Free Upgrades and Support
 • 20 $ Basic Plan monthly
  • Up to 20 Users
  • 2GB Bandwidth Available
  • Free Upgrades and Support
 • 30 $ Basic Plan monthly
  • Up to 20 Users
  • 2GB Bandwidth Available
  • Free Upgrades and Support
 • 50 $ Basic Plan monthly
  • Up to 20 Users
  • 2GB Bandwidth Available
  • Free Upgrades and Support