Đam mê là khởi đầu của cuộc hành trình khám phá cà phê của chúng tôi. LÀ MỘT NHÀ RANG XAY VỚI KINH NGHIỆM LÂU NĂM CỘNG VỚI SỰ ĐAM MÊ VÀ TÂM HUYẾT. CHÚNG TÔI ĐÃ TẠO RA NHỮNG HƯƠNG VỊ CÀ PHÊ LÀM SAY ĐẮM LÒNG NGƯỜI…

Baker

Title Image

Leave Us a Note

Experienced and Friendly

GET IN TOUCH   OPENING TIME

  Tue-Fri 7:30 am - 6:00 pm
  Saturday 7:30 am - 5:00 pm
  Sunday 7:00 am - 1:30 pm
  Closed Mondays

  ADDRESS

  5011 W Howard Ave, Milwaukee, WI 53220, London
  Telephone (414) 327-8555
  hello@bakery.com

  JOIN US FOR BRUNCH!

  Join us on the weekends for our special Brunch Menu! Grab a coffee and pastry to go!