Đam mê là khởi đầu của cuộc hành trình khám phá cà phê của chúng tôi. LÀ MỘT NHÀ RANG XAY VỚI KINH NGHIỆM LÂU NĂM CỘNG VỚI SỰ ĐAM MÊ VÀ TÂM HUYẾT. CHÚNG TÔI ĐÃ TẠO RA NHỮNG HƯƠNG VỊ CÀ PHÊ LÀM SAY ĐẮM LÒNG NGƯỜI…

Baker

+39 02 87 21 43 19
Mon - Fri: 07:00 am - 05:00 pm

m

CINNAMON ROLLS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent sed massa sed nulla varius ullamcorper. Nullam posuere congue ex. Curabitur fringilla lacinia augue quis auctor. Fusce molestie nisl odio, in maximus lectus.

STRAWBERRY DONUT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent sed massa sed nulla varius ullamcorper. Nullam posuere congue ex. Curabitur fringilla lacinia augue quis auctor. Fusce molestie nisl odio, in maximus lectus feugiat.

m
m

POPPY CROISSANT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent sed massa sed nulla varius ullamcorper. Nullam posuere congue ex. Curabitur fringilla lacinia augue quis auctor. Fusce molestie nisl odio, in maximus lectus feugiat.

BLUEBERRY MUFFIN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent sed massa sed nulla varius ullamcorper. Nullam posuere congue ex. Curabitur fringilla lacinia augue quis auctor. Fusce molestie nisl odio, in maximus.

m
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy graphic